Saturnus Nyelviskola Miskolc

Vállalati tanfolyamok - Tanfolyamtípusok

A Saturnus Nyelviskola Miskolc vállalati képzései az Európa Tanács által kidolgozott Közös Európai Referenciakeret szintrendszerének megfelelően épülnek egymásra.

Általános nyelvtanfolyam

Az általános nyelvtanfolyamok kezdőtől a felsőfokú szintig indulnak, és az általános idegen nyelvű kommunikáció fejlesztését helyezik előtérbe. A csoportos nyelvoktatás során a hallgatók sok lehetőséget kapnak az egymással való kommunikációra, fejlesztik a négy nyelvi alapkészséget, úgymint a beszédet, írást, olvasást és hallás utáni szövegértést.

Fontosnak tartjuk az egyéni szereplést az óráinkon, hogy minden hallgatónknak elegendő idő álljon rendelkezésre a szóbeli megnyilvánuláshoz. Amennyiben gond merül fel a célnyelv elsajátításával kapcsolatban, hallgatóink személyre szabott segítséget kapnak oktatóinktól.

A nyelvtanfolyamok haladási üteme figyelembe veszi, hogy vállalati hallgatóink a munka mellett sajátítják el a nyelvet, így az órai anyagot és a házi feladatot is ennek megfelelően állítjuk össze. A képzések során az a célunk, hogy hallgatóink magabiztos nyelvhasználóvá váljanak.

Üzleti nyelvtanfolyam

Az üzleti nyelvtanfolyamok a négy nyelvi alapkészség fejlesztése mellett a munkahelyi nyelvi szükségletek fejlesztésére irányulnak kezdő szinttől felsőfokú szintig. A tananyag megválasztásánál figyelembe vesszük a vállalat tevékenységi körét, a napi munkavégzés követelményeit, legyen szó pénzügyi, kereskedelmi, idegenforgalmi, műszaki vagy logisztikai területről.

Az üzleti nyelvtanfolyamok fő célja a munkahelyen szükséges kommunikációs készségek, prezentáció- és tárgyalástechnikák, üzleti telefonos szituációk elsajátítása. Az egyéni igényeknek megfelelően a tananyagba beépül a tervrajzok olvasása, vállalati kimutatások és grafikonok értelmezése, műszaki leírások megértése, és az üzleti levelezés formai követelményének elsajátítása.

Beszédkészség és szókincsfejlesztés

A nyelvtanfolyam során a hallgatók meglévő szókincsüket bővítik, szituációs feladatokkal és valós helyzetekben felmerülő nyelvi problémákon keresztül tanulhatják meg a szókészletük megfelelő használatát. A képzés segíti a hallgatókat az adott idegen nyelv életszerű használatában.

Prezentáció

Az üzleti képzés során felkészítjük hallgatóinkat az előadások idegen nyelvű megfogalmazására. Az önálló előadáshoz szükséges gyakorlat megszerzése, szókincs és szófordulatok bevezetése és elmélyítése segít a hallgatóknak abban, hogy magabiztosan használják a célnyelvet az adott helyzetben.

Telefonos kommunikáció

Nyelvi kifejezésekkel, fordulatokkal készítjük fel hallgatóinkat a napi munkahelyi kihívásokra. Olyan szituációs gyakorlatokat sajátítanak el, mint például üzleti találkozó megszervezése, információ kérés és adás, ajánlat kérés, vállalati megkeresés, érdeklődés, rendelés, asztal vagy jegyfoglalás, problémakezelés. Hallgatóink szerepjátékokkal készülnek fel az éles helyzetben történő megfelelésre.

Üzleti levelezés

Az üzleti levelezés stílusbeli és formai követelményét ismertetjük meg hallgatóinkkal.
Űrlapokkal, formanyomtatványokkal segítjük a képzésben résztvevők mindennapi írásos üzleti kommunikációját, mint például megkeresés, ajánlattétel, megrendelés, szállítás megszervezése, fizetési átütemezés vagy számlakifogásolás.

Tárgyalás

A nyelvoktatás során a tárgyalási technikák elsajátításához szükséges gyakorlatok, szókincs bevezetése és elmélyítése segít a hallgatóknak abban, hogy magabiztosan használják a célnyelvet az adott helyzetben.

Az üzleti képzés során hallgatóink elsajátítják a külföldi tulajdonosokkal, partnerekkel történő tárgyaláshoz szükséges szókincset, nyelvi fordulatokat.

Nyelvvizsga előkészítő tanfolyamok

A nyelvvizsga előkészítő tanfolyamok során alkalmazott tananyagok és gyakorlatok igazodnak a nyelvvizsgák követelményeihez. Az előkészítő nyelvtanfolyamok során hallgatóink megismerik és gyakorolják az adott nyelvvizsga írásbeli és szóbeli feladatait, megismerkednek az adott nyelvvizsga javítási szempontjaival. Minőségi felkészítésünk segíti hallgatóinkat, hogy a nyelvvizsgán a tudásuknak megfelelő legjobb eredményt érjék el.

Iskolánk akkreditált ECL nyelvvizsgahely. A megfelelő nyelvi szintek elérése után angol és német nyelvből államilag és nemzetközileg elismert nyelvvizsga bizonyítványt szerezhető alap-, közép- és felsőfokon.

Egy általános vállalati nyelvtanfolyam menete

Kapcsolatfelvétel

A nyelvi képzés céljának és kereteinek meghatározása a megrendelő igényei alapján.

Szintfelmérés

A tanfolyamok megkezdése előtt előzetes tudásszintfelmérésen mérjük fel a hallgatók tudását, így biztosítjuk a megfelelő nyelvi szintű csoportot és a megszerezhető kompetenciát.

 • a nyelvi képzésben résztvevők írásbeli és szóbeli felmérése
 • a leendő hallgatók egyéni nyelvtanulási céljainak megismerése
 • a munkakörhöz szükséges nyelvi készségek felmérése
 • a hallgatók nyelvtanulási tapasztalata és tanulásra fordítható idejük alapján a tanfolyam haladási ütemének meghatározása
Tanterv és a haladási ütemterv elkészítése

A nyelvtanfolyamok a megrendelőink elvárásai szerint kerülnek kialakításra. A tananyag megválasztásánál figyelembe vesszük a cég tevékenységi körét, a napi munkavégzés követelményeit és a munkavégzés során felmerülő élethelyzeteket.

 • a képzéshez szükséges nyelvi szintek megválasztása és a tananyag hozzárendelése
 • a képzéshez szükséges óraszám meghatározása
 • a képzési napok és a heti óraszám meghatározása
Szerződéskötés
 • a megbízási szerződés előkészítése, megkötése
 • a képzésben résztvevő hallgatókkal felnőttképzési szerződés megkötése
A nyelvi képzés megkezdése

Tanáraink a tanfolyam során az órai részvételről Jelenléti ívet, az órai aktivitásról és a feladatok elvégzéséről Csoportnaplót, a képzés menetéről Haladási naplót vezetnek.

 • a nyelvi képzéshez szükséges tananyag biztosítása
 • a tanfolyam nyomtatványainak (jelenléti ív, csoportnapló, haladási napló) biztosítása
A nyelvi képzés alatt

Megbízónkkal folyamatos kapcsolatot tartunk, tájékoztatjuk a képzés menetéről, a hallgatók fejlődéséről.

 • tanári munka folyamatos szakmai ellenőrzése
 • szóbeli és írásbeli visszajelzés a hallgatók fejlődéséről
 • tanulást elősegítő módszertani javaslatok a képzés résztvevői részére
 • hallgatók elégedettségének mérése
 • visszajelzések, új igények beépítése az adott képzésbe
A nyelvi képzés végén

A nyelvtanfolyam végén záróteszttel mérjük hallgatóink tudását, a megszerzett kompetencia elvégzését igazoljuk, egy nyelvi szint sikeres elsajátítását oklevéllel ismerjük el.

Hallgatói kérdőívek segítségével mérjük a képzés résztvevőinek elégedettségét, az eredmények beépítésre kerülnek a Saturnus Nyelviskola Miskolc minőségirányítási rendszerébe és az éves minőségcélokba. A tanfolyamról záró beszámolót készítünk megrendelőnknek.

 • a képzésben résztvevők elégedettségének mérése kérdőívek segítségével
 • igazolások, oklevelek átadása a tanfolyamot sikeresen elvégző hallgatók számára
 • a nyelvtanfolyam eredményességének értékelése a zárótesztek alapján
 • a nyelvi képzés értékelése a megrendelő felé