Saturnus Nyelviskola Miskolc

Vállalati tanfolyamok - Tanfolyamainkról

Vállalati képzésben szerzett tapasztalat

Testreszabott megoldásokat kínálunk az eltérő iparágakban és ágazatokban dolgozó szakemberek nyelvi képzésére. Az eltérő munkavégzés és gazdasági körülmény más feladatokat támaszt a képzésekkel kapcsolatban. A Saturnus Nyelviskola 1991 évi indulása óta számos kis-, közép- és nagyvállalatnak nyújtott nyelvi képzéseket így rendelkezik ezekkel az oktatási tapasztalatokkal.

Szakmai tapasztalatainknak köszönhetően megoldást nyújtunk a megbízóink egyéni elvárásaira. A nyelvi képzések tartalmilag és lebonyolításukban alkalmazkodnak a megbízó igényeihez.

Az üzleti nyelvtanfolyamok a négy nyelvi alapkészség fejlesztése mellett a munkahelyi nyelvi szükségletek fejlesztésére irányulnak kezdő szinttől felsőfokú szintig. A tananyag megválasztásánál figyelembe vesszük a cég tevékenységi körét, a napi munkavégzés követelményeit, legyen szó pénzügyi, kereskedelmi, idegenforgalmi, műszaki vagy logisztikai területről.

Fontosnak tartjuk, hogy vállalati megbízónk igényei mellett odafigyeljünk a képzésben résztvevő munkatársak egyéni céljaira, érdeklődési területeire is. Célunk, hogy a nyelvi képzés résztvevői jó hangulatban, oldottan vegyenek részt a tananyag elsajátításában.

A vállalatok munkarendjéhez igazodva, a megrendelő igényeinek megfelelően a kívánt helyen, időpontban és óraszámban tartunk általános és üzleti oktatást. Óráinkon arra törekszünk, hogy megtartsuk az egyensúlyt a magas színvonalú szakmai munka és a jó hangulatú oktatás között, azért, hogy hallgatóink minél sikeresebben használhassák megszerzett tudásukat.

Szolgáltatásaink

 • választható oktatási helyszín
 • előzetes tudásszintfelmérés tanáraink közreműködésével
 • csoportos tanfolyamok és magánórák
 • 50 perces tanórák
 • anyanyelvi tanárok
 • választható nyelvtanfolyam típusok, képzések
 • csoportbeosztás kialakítása, megfelelő tananyag és tanmenet kiválasztása
 • teljes körű adminisztráció (csoport napló, haladási napló, jelenléti ív vezetése)
 • a nyelvtanfolyamok végén zárótesztek, tanfolyam beszámolók elkészítése
 • ingyenes képzési tanácsadás
 • hallgatói elégedettségmérés
 • folyamatos tájékoztatás a megbízó felé
 • akkreditált, államilag elismert nyelvvizsgáztatás

Felnőttképzésben tapasztalt nyelvtanárok

Oktatóink felnőttoktatásban tapasztalatot szerzett, diplomás nyelvtanárok, akik munkájukban elhivatottak. Hatékony, kommunikáció központú, eredményes és jó hangulatú órát képesek tartani, olyan felnőtteknek, akik az egész napos munka után beülnek egy nyelvórára.

Tanáraink a nyelviskola hallgatóit képességüknek megfelelő szintű, szórakoztató, és motiváló feladatokkal inspirálják a hatékony és gátlásoktól mentes kommunikáció kialakítására. Anyanyelvű tanárok biztosítják hallgatóink számára a nyelv még életszerűbb használatának lehetőségét.

Tanáraink munkáját segítjük, ellenőrizzük és értékeljük. Oktatóink eredményességét segíti a hallgatók által kitöltött elégedettségmérési kérdőív. Fontosnak tartjuk tanáraink szakmai képzéseken való részvételét, azért, hogy minél naprakészebbek legyenek a megújuló oktatási módszerek és nyelvvizsgarendszerek terén.

Tananyag és audiovizuális eszközök

A vállalati nyelvtanfolyamok alapját államilag és nemzetközileg elismert tankönyvek biztosítják. A modern nyelvoktatás követelményeivel lépést tartva tankönyveinket segédanyagokkal egészítjük ki. A segédanyagok összeállításánál figyelembe vesszük a vállalat oktatással kapcsolatos célkitűzéseit és a napi munkavégzés kihívásait. A különböző audiovizuális eszközök, filmek, hanganyagok és internet használatával gondoskodunk az órák változatosságáról.

Kommunikáció központú nyelvoktatás

Egy hatékony, kommunikáció központú nyelvoktatás esetében a legfontosabb, a hallgató beszédkészségének fejlesztése.

Fontosnak tartjuk az egyéni szereplést a nyelvóráinkon, hogy minden hallgatónknak elegendő idő álljon rendelkezésre a szóbeli megnyilvánuláshoz.

Kezdő szinttől a magasabb szint felé haladva a magyar, mint közvetítő nyelv használata a tanórákon egyre inkább a háttérbe szorul, és egy idő után az óráink 90-100%-ban célnyelven zajlanak.

Képzési rendszerünk biztosítja hallgatóink számára, hogy a csoportos képzési formán belül egyéni odafigyelést kapjanak. Mérjük hallgatóink elégedettségét és fejlődését, a megszerzett nyelvtudást igazoljuk, egy nyelvi szint sikeres elsajátítását oklevéllel ismerjük el.

Képzési tanácsadás

Felnőttképzési tanácsadás keretein belül hallgatóink személyre szabott segítséget kapnak oktatóinktól a nyelvtanulás során. Amennyiben hallgatónk bizonytalan a célnyelv használatában, vagy gondjai adódnak a tananyag elsajátításával, ingyenes felnőttképzési tanácsadás keretein belül megbeszélheti szaktanárunkkal.

Képzési formák

Általános tanfolyam a nyelviskolában

A vállalat dolgozói a tudásszintjüknek megfelelő iskolai tanfolyamokhoz csatlakoznak, ahol általános nyelvi képzés keretein belül folyik a nyelvoktatás. Ezt a képzési formát ajánljuk, amikor a vállalaton belüli jelentkezők eltérő tudásszinttel rendelkeznek, vagy a létszám nem elegendő egy gazdaságos képzés lebonyolításához.

Vállalati tanfolyam a nyelviskolában

A nyelvoktatás ebben az esetben is az iskolában folyik, de csak a vállalat dolgozói vesznek részt a képzésen. Ezt az oktatási formát akkor ajánljuk, amikor a jelentkezők azonos tudásszintje lehetővé teszi egy csoport kialakítását, de a kis létszám, vagy a vállalat telephelyének adottságai nem teszi lehetővé az oktatást.

Kihelyezett vállalati nyelvtanfolyam

Nyelviskolánkban történő oktatáson kívül a vállalat telephelyén is tartunk tanfolyamokat a megrendelő igényeihez igazodva. Ennek előnye, hogy a képzés időpontjai a vállalat munkarendjéhez igazodnak, a dolgozók a napi munkafolyamatból nem esnek ki és a képzés helyszínének elérése sem jelent időveszteséget.