Saturnus Nyelviskola Miskolc

Vállalati tanfolyamok - Partnereink véleménye

Zelei Attila -  tüzelőanyag gazdálkodó
Név: Zelei Attila
Beosztás: tüzelőanyag gazdálkodó

A cég, ahol dolgozom, a Saturnus Nyelviskolát választotta nyelvoktatás céljából. Cégünk telephelyén egy kisebb csoportban tanulhattam az angol nyelvet. Tanulmányaimat nagyon jól felkészült tanár segítette, sok beszélgetéssel, párbeszédekkel és egyéb kommunikációs feladattal fejlesztve beszédkészségünket. Ami a legfontosabb, hogy az általános nyelvtudás fejlesztése mellett a munkámhoz nélkülözhetetlen kifejezéseket is megtanultuk a tanfolyam során. Mindezt jó hangulatú órákon, színvonalas oktatás mellett tehettük, így a munka utáni fáradtság sem szegte kedvünket.

Ivánné Vojdyla Judit - igazgató
Név: Ivánné Vojdyla Judit
Beosztás: igazgató

Vállalatunk, az ország egyik legnagyobb közraktározási és logisztikai szolgáltatója, egy angol többségi tulajdonú nagyvállalat tagja. Ebből kifolyólag gyakran adódik munkánk során angol nyelvű szituáció, amelyben felkészültnek kell lennünk. Az angol nyelvű telefonos megbeszélések és levelezések, és a személyes találkozók külföldi partnereinkkel részei a hétköznapi munkának, ezért volt szükség munkatársaink angol tudásának fejlesztésére. Cégünk miskolci telephelyén indított angol kezdő, valamint haladó nyelvtanfolyamokat, és ehhez partnerként a Saturnus nyelviskolát választottuk.

A tanfolyam megkezdése előtt a Saturnus nyelviskola felmérte a haladó csoport tudását. Ezt követően összeállították a csoportok szintjének megfelelő tananyagot, melybe beépítették a munkavégzésünkhöz szükséges szavakat és kifejezéseket gyakoroltató feladatokat is.

A haladó csoport tagjaként én is részt vettem a képzésben. Rendszeresen hallgattunk angol nyelvű felvételeket, gyakoroltuk a telefonos kommunikációt, az angol nyelvű előadások megfogalmazását, megismertük az üzleti levelezés követelményeit, és bővítettük a külföldi partnerekkel történő tárgyaláshoz szükséges szókincset. Mindezt változatos és érdekes feladatok megoldásával tettük.

A csoportunkban mindenki külön figyelmet kapott, a tanár mindenkit beszéltetett, szóval tartott. Számunkra ez nagyon fontos szempont volt, mivel a hétköznapi munkánk során elsősorban beszédben kell alkalmaznunk az angol nyelvet.

A tanfolyam másik fontos célja az volt, hogy gördülékenyebben merjük használni az angolt. Ezt tanárunknak sikerült elérnie motiváló és biztató oktatói stílusával. Tovább könnyítették dolgunkat a tanfolyam során használt tankönyvek és kiegészítő anyagok melyekből valóban hasznos dolgokat tanultunk.

A tanultak elsajátítását a rendszeres felmérések során volt alkalmunk bizonyítani. Oktatónk külön értékelte mindenki munkáját és fejlődését, és az egyéni hiányosságok megszüntetésében segítséget kaptunk a következő órákon. A Saturnus nyelviskola rugalmasságára jellemző volt, hogy a hallgatók visszajelzéseit figyelembe vették, a felmerülő észrevételekre és igényekre a nyelviskola nyitott volt.

A haladó csoportban az oktatás kizárólag angol nyelven zajlott egy-két kivételtől eltekintve, amikor szükséges volt, hogy a két nyelvet összehasonlítsuk.

Személyes tapasztalataim és kollégáim visszajelzése alapján, a szakmai felkészültségük, a tanítás iránti elhivatottságuk, a képzésben résztvevők véleményére való nyitottságuk, a precíz adminisztráció és a megbízhatóságuk miatt ajánlom mindenkinek a Saturnus Nyelviskolát.

 

 

Kiss József -  ügyvezető
Név: Kiss József
Beosztás: ügyvezető

Cégünk autóipari és elektronikai cégekkel áll kapcsolatban Európában. Igazán akkor lett sürgető az angol tudásom fejlesztése, amikor szorosabb együttműködésre léptünk egy angol partnerünkkel. Ettől kezdve a napi munka részévé váltak az angol nyelvű telefonbeszélgetések, levelezések, és havonta egyszer személyesen is találkoztunk angol kollégáinkkal.

Mivel időbeosztásom miatt nem tudtam volna alkalmazkodni egy csoporthoz, ezért a magánóra mellett döntöttem. Olyan nyelviskolát kerestem, ahol rugalmasak és alkalmazkodnak a munkám során felmerülő igényekhez. A lányom javaslatára választottam a Saturnus Nyelviskolát, mert korábban itt tanult angolul, és elégedett volt. Nekem sem okoztak csalódást.

Heti 6 órában tanultam. Tanárom felkészült volt, előhívta a régi alapokat és jól felkészített a napi feladataimra. Segített, hogy a tanultakat azonnal gyakorolhassam a munkám során, továbbá, hogy az angolokkal történő személyes beszélgetések egyre jobban sikerüljenek.

Az oktatás eredményes volt, hiszen egy év múlva, külföldi kollégáknak tartottam előadást angolul.

 

Potyka László - üzemeltetési vezető
Név: Potyka László
Beosztás: üzemeltetési vezető

Vállalati képzés keretén belül jelentkeztem a Saturnus Nyelviskola angol nyelvtanfolyamára, és még azon az éven sikeres záróvizsgát tettem KER. B1 szinten. Véleményem szerint az iskola tanítási módszere, a hallgatói igények figyelembe vétele, és beépítése a tananyagba nagyon jó. A csoportunkat oktató tanár felkészültsége, rugalmassága kiváló. Változatos, aktív a tanórák menete, a megfelelő tanulói hozzáállás esetén viszonylag rövid idő alatt, komoly eredményt lehet elérni. A tanfolyamon elsajátítottaknak köszönhetően nagyobb önbizalommal beszélek az amerikai munkatársakkal.

Kiska László - projektmérnök
Név: Kiska László
Beosztás: projektmérnök

Az angol nyelv használata a mindennapokban és a munkahelyen felmerülő nemzetközi projektekben hasznos, nélkülözhetetlen számomra, ezért a cégvezetéssel közösen döntöttünk egy öt fős csoport elindításáról. A Saturnus nyelviskolát kerestük meg, akik egy felmérő teszt és elbeszélgetés alapján meghatározták a csoport nyelvtudásának szintjét, és a számunkra szükséges tananyagot összeállították. Az órákat a munkahelyen tartjuk, ahol tankönyvvel, hanganyaggal és egyéb hasznos feladatokkal, jó hangulatban készülünk. Célunk a hétköznapi életben és munkában egyaránt használható nyelvtudás és egy nyelvvizsga megszerzése. A magas színvonalú oktatásnak és a változatos óráknak köszönhetően egyre magabiztosabb nyelvhasználóként úgy érzem, hogy a kitűzött célokat sikeresen teljesíteni tudjuk.

Péntek Olivérné - shared services igazgató
Név: Péntek Olivérné
Beosztás: shared services igazgató

A munkahelyem, egy amerikai többségi tulajdonú vállalat, ahol több munkakörben is szükséges az angol nyelvű kommunikáció. Angol anyanyelvű kollégákkal dolgozunk együtt, és angol nyelven folyik az elektronikus levelezés és telefonos kapcsolattartás is, így megnőtt az igény az idegen nyelv minél tökéletesebb elsajátítására.

A mindennapi munkában nekem is folyamatosan használnom kell az angol nyelvet, természetesen a tudásom adta korlátokon belül. Mint a legtöbb embernek, nekem is a megszólalás, a beszéd jelentette a fő gondot. Egy idő után úgy éreztem, hogy nem tudok tovább fejlődni, hiszen csak a már meglévő szókinccsel és berögződött nyelvtani szerkezetekkel tudtam kifejezni magam.

Ekkor, a HR terület ajánlására kerültem kapcsolatba a Saturnus Nyelviskolával, akik már több éve partnereink voltak az angol nyelvtanfolyamok megszervezésében. Én is hozzájuk fordultam. Tudtak alkalmazkodni az egyéni időbeosztásomhoz, és az előzetes szintfelmérést, valamint elbeszélgetést követően célirányos fejlesztési programot javasoltak. A szóbeli kommunikációra koncentráltunk és nagyon hasznos volt, hogy több, nem szokásos témakör is előtérbe került.

A munkahelyemen nem elvárás a nyelvvizsga, de a tanfolyam befejezése után úgy gondoltam, mégis hasznos lenne megszerezni a középfokú bizonyítványt. Nagy előny volt, hogy a nyelviskola tudott segíteni a vizsgára való jelentkezésben, felkészítésben is. Így került sor egy újabb tanfolyami szakaszra, ahol már a sikeres nyelvvizsga volt a fő cél. Megítélésem szerint, az iskola sok tapasztalattal rendelkezik ezen a téren is, hasznos felkészítő anyagok, gyakorlatok álltak rendelkezésre. Sok segítséget kaptam a tanáromtól és nagy örömömre a nyelvvizsgám elsőre sikerült.

 

Kiss János - villamosmérnök, tervező
Név: Kiss János
Beosztás: villamosmérnök, tervező

Amikor cégem úgy döntött, hogy nyelvtanfolyamot szervez, örömmel jelentkeztem, mert a munkámhoz szükségem van az angolra. A tanfolyam elején nem volt sok önbizalmam és attól féltem, hogy lemaradok a csoport többi tagjától. Tanárunk segítőkészsége is hozzájárult ahhoz, hogy sikerült tartanom a tempót a többiekkel. Mindenkire odafigyelt és szem előtt tartotta a csoportunk igényeit. Nekem nagyon tetszett az is, hogy a nyelviskola kíváncsi a véleményünkre. A tanfolyam során használt anyagok érdekesek voltak. Sokat beszéltünk angolul és a szakterületemhez szükséges szavakat is gyakoroltuk. A mi esetünkben ez fontos, hiszen a munkánkhoz hozzátartozik a tervrajzok és katalógusok értelmezése. A sok gyakorlásnak köszönhetően jobban beszélek angolul és az alapfokú ECL nyelvvizsgát is letettem.