Saturnus Nyelviskola Miskolc

Tanfolyamok

Tanóráink 50 percesek!

Nyelvtanfolyamaink egész évben indulnak, kezdőtől a felsőfokú szintig.

Csoportjaink kis létszámúak, általában 4-8 főből állnak. A kiscsoportos nyelvoktatás lehetővé teszi az órák kommunikáció központúságát, és hogy tanáraink a csoport minden tagjára kellő figyelmet tudjanak fordítani.

Célunk nem a gyorsan és felületesen elsajátított nyelvtudás, hanem a megbízható nyelvi alapokra épített folyamatos fejlődés.

Iskolánkban a nyelvtanulás mellett államilag és nemzetközileg elismert nyelvvizsga bizonyítványt is szerezhetsz.

Nyelvtanfolyamok - Tanfolyamainkról

Tanfolyamaink az Európa Tanács által kidolgozott Közös Európai Referenciakeret szintrendszerének megfelelően épülnek egymásra.

Kezdőtől a felsőfokig angol, német, olasz és spanyol nyelv esetén 5, eszperantó nyelv esetén 2 szinten indítjuk nyelvtanfolyamainkat. A nyelvi szintek 30 órás almodulokból épülnek fel.

Abban az esetben, ha még nem tanultad a választott nyelvet, kezdő tanfolyamunkra jelentkezve vághatsz bele a nyelvtanulásba. Amennyiben már rendelkezel nyelvtudással, a tudásszinted felmérése után a szintednek megfelelő csoportban folytathatod tovább tanulmányaidat.

Egy almodul sikeres lezárását követően - a megszokott csoportban - 30 órás lépésekkel folytathatod tanulmányaidat és haladhatsz tovább a kívánt nyelvi szint eléréséig.

Az almodulok végén záróteszttel mérjük fejlődésed és igazolást adunk a befejezett almodul elvégzéséről.

Iskolánk akkreditált ECL nyelvvizsgahely. A megfelelő nyelvi szintek elérése után angol és német nyelvből államilag és nemzetközileg elismert nyelvvizsga bizonyítványt szerezhetsz alap-, közép- és felsőfokon.

Almodulrendszerünk előnyei

30 órás almoduljaink zárótesztjei segítenek, hogy az órai munkádon kívül is megfelelő rendszerességgel kapjunk képet fejlődésedről és biztosítsuk számodra, hogy a szükséges változtatások idejében beépítésre kerüljenek.

Rendszerünk biztosítja számodra, hogy a csoportos képzési formán belül egyéni odafigyelést kapj, fejlődésed mérése és egyéni igényeid bevezetése 30 óránként megtörténjen.

Tanulmányaid során oktatónk folyamatosan segíti fejlődésed, az órai munkád és a zárótesztek alapján tanácsokkal lát el, és segít a hiányosságok megszüntetésében.

Almodulrendszerünk kiszámíthatóbbá teszi a tanulásra fordított időt és pénzt.

Intenzitás

Általános tanfolyamainkon az oktatás heti 2x2, 2x3 órában történik. Intenzív kurzusaink heti 2x5 vagy 3x5 órából állnak, de lehetőség van a tanulók igényei alapján az óraszám változtatására. Az órák kezdési időpontját diákjaink időbeosztásához igazítjuk. Iskolánk reggeltől késő estig rendelkezésedre áll.

Kiscsoportos nyelvoktatás

Iskolánkban a kiscsoportos nyelvoktatás tényleg kiscsoportot jelent. Csoportjaink létszáma általában 4-8 fő. Ez a létszám ideális egy hatékony, kommunikáció központú oktatáshoz. Egy magas létszámú csoportban nem lehet megfelelően biztosítani, hogy az oktató a csoport minden tagjára kellőképpen tudjon koncentrálni, úgy, hogy közben a tanfolyam haladási üteme is megfeleljen az elvárásoknak. Nyelvet tanulni igazán hatékonyan ilyen kis létszámú csoportokban lehet, és ezt nem pótolhatja még a modern technika sem.

A magas hallgatói létszám további hátránya, hogy egy nagy létszámú csoportban megnő az eltérő adottságú hallgatók létszáma. Egyes csoporttársaknak több a nyelvtanulásra fordítható szabadideje, nagyobb a nyelvtanulásban szerzett tapasztalata illetve a személyes adottságok terén jelentkező különbségek is eltérhetnek. Ez befolyásolhatja a csoport hatékonyságát, haladási ütemét.

Nyelviskolánk 1991 évi alakulása óta tanóráink az átlagos 45 perc helyett 50 perc időtartamúak. A csoportok kis létszáma mellett, ez a megnövelt időtartam már egy 30 órás tanfolyamnál is több mint 3 tanóra többletidőt jelent, amit jól hasznosíthatsz óráinkon.

Kommunikáció központú nyelvoktatás

A mai vizsgarendszerek jelentős része az idegen nyelvi kommunikációs készség elsajátítását motiválják, illetve az ilyen nyelvtudás meglétét tesztelik.

Egy hatékony, kommunikáció központú nyelvoktatás esetében a legfontosabb a hallgató beszédkészségének fejlesztése. Ennek a célnak az elérését segítik az óráinkon alkalmazott szerepjátékok, párbeszédek, páros és csoportos kommunikációs feladatok. Tanáraink a hallgatók képességeinek megfelelő szintű, szórakoztató, és motiváló feladatokkal inspirálják a hatékony és gátlásoktól mentes kommunikáció kialakítását.

Nyelvóráinkon fontosnak tartjuk az egyéni szereplést, és azt, hogy minden hallgatónknak elegendő idő álljon rendelkezésre a szóbeli megnyilvánuláshoz. Kiscsoportos képzési formánk biztosítja a szükséges időt, és azt, hogy oktatóinktól szükség esetén személyre szabott segítséget kapj, ha bármilyen gondod van a célnyelv elsajátításával kapcsolatban.

Ezeken túl a kiscsoportos oktatásnak egyéb előnyei is előtérbe kerülnek óráinkon. A pármunka, a szituációs gyakorlatok és a csoportok jó hangulata bevonják a hallgatót az óra menetébe, így folyamatosan aktív résztvevőjévé válik az oktatási folyamatnak.

Célunk, hogy sokkal inkább egy csapat részének érezd magad, semmint diáknak. Ebben a nyelvi műhely hangulatban, oktatóink a klasszikus tanári szereptől eltérően a csapat részeként, az egyéni képességeket is figyelembe véve segíti, irányítja haladásodat. Anyanyelvű tanárok biztosítják számodra a nyelv még életszerűbb használatának lehetőségét.

Célnyelv használata az órákon

Kezdő szinttől a magasabb szint felé haladva a magyar, mint közvetítő nyelv használata tanóráinkon egyre inkább háttérbe szorul, és egy idő után az óráink 90-100%-ban célnyelven zajlanak. Ekkor oktatóink a magyar nyelvet kizárólag a bonyolultabb nyelvtani szerkezetek magyarázatához használják, amennyiben ezt hallgatóink is igénylik.

Csoporttársak, oktatók

Iskolánkban nem kell attól tartanod, hogy minden hónapban más tanár oktat más stílusban, más módszertannal. A Saturnus Nyelviskola biztosítani kívánja, hogy célod eléréséig, ugyanazzal az oktatóval haladj, akivel a tanulmányaidat elkezdted. Az évek óta együtt dolgozó, magas szinten felkészült, jól összeszokott tanári csapat biztosítéka annak, hogy egy esetleges helyettesítés se jelentsen gondot.

Törekszünk arra, hogy a csoport összetétele változatlan maradjon. Amennyiben mégis előfordul változás, az nem befolyásolja a haladási ütemet, mivel a csatlakozó hallgató átfogó tudásszintfelmérés alapján kerülhet be a csoportba. Az ingyenes óralátogatásnak köszönhetően már a csoporthoz történő csatlakozás előtt lehetőségetek van megismerni egymást.

Nyelviskolánk biztosítja, hogy képzett, diák- és felnőttoktatás terén nagy tapasztalattal rendelkező oktatóktól tanulhass.

Tananyag és audiovizuális eszközök

Az általános nyelvtanfolyamok tananyagát nemzetközileg elismert tankönyvek biztosítják. Az órák változatosságát és a négy alapkészség fejlesztését modern kiegészítő anyagok és hatékony módszertani eszközök garantálják.

A szórakoztató nyelvi játékok és az audiovizuális eszközök használata, az adott szintnek megfelelő érdekes cikkek és történetek közös olvasása és feldolgozása, a tanulók fejlődését szem előtt tartva színesíti óráinkat. A nyelvoktatás során lehetőséget biztosítunk idegen nyelvű filmek megtekintésére.

Megtanítunk arra, hogyan használd az internet nyújtotta lehetőségeket a mindennapi nyelvgyakorlásban.

Előzetes tudásszintfelmérés, óralátogatás

Amennyiben teljesen kezdő vagy, nincs más dolgod, mint jelentkezni honlapunkon keresztül vagy személyesen az ügyfélszolgálatunkon.

Amennyiben már tanultad a választott nyelvet, előzetes tudásszintfelmérésen mérjük fel nyelvtudásod. A tudásszintfelmérés írásbeli részét honlapunkon keresztül, vagy iskolánkban is díjmentesen elkészítheted. Szóbeli képességedet nyelviskolánkban mérjük fel.

Átfogó tudásszintfelmérésünk biztosítja, hogy a számodra legmegfelelőbb csoportba kerülhess, ahol nem hátráltatnak alacsonyabb szinten lévő tanulók és nem hoznak zavarba magasabb felkészültségű csoporttársak sem. A tudásszinted megállapítása után, jelentkezhetsz a tudásodnak és időbeosztásodnak megfelelő csoportba, és elkezdheted a nyelvtanulást.

Felnőttképzési szerződés, tandíjfizetés

A nyelvtanfolyam díjának befizetése és a felnőttképzési szerződés megkötése után elkezdheted tanulmányaidat.

Hiányzás tanfolyamról

Hiányzásod esetén fontos, hogy be tudd pótolni az adott órán tanultakat. Oktatónk rendelkezésedre bocsátja a kimaradt órai anyagot, így segítve otthoni felkészülésed, hogy lépést tudj tartani a csoportod haladási ütemével.

Hallgatói elégedettségmérés

Hallgatóink elégedettségét kérdőívek segítségével mérjük. A kérdőívekben megfogalmazott véleményeket, visszajelzéseket és igényeket beépítjük a nyelvtanfolyamok menetébe. Nyitottak vagyunk az új ötletekre, nekünk sokat számít a véleményed!

Képzési tanácsadás

Felnőttképzési tanácsadás keretein belül hallgatóink személyre szabott segítséget kapnak oktatóinktól a nyelvtanulás során. Amennyiben hallgatónk bizonytalan a célnyelv használatában, vagy gondjai adódnak a tananyag elsajátításával, ingyenes felnőttképzési tanácsadás keretein belül megbeszélheti szaktanárunkkal.

Tudásmérés, bizonyítvány

Minden nyelvtanfolyam végén hallgatóink záró tesztet írnak, amelyben számot adnak az adott tananyag elsajátításának sikerességéről. A teszteket a megszokott környezetben, csoporttársaiddal együtt írod. Amellett, hogy figyelemmel követjük fejlődésed, a záróteszt kiváló lehetőség arra is, hogy feltárja az esetlegesen felmerülő hiányosságokat, melyekre a következő nyelvtanfolyam alkalmával is nagy hangsúlyt fektetünk.

Egy 30 órás almodul sikeres elvégzéséről igazolást adunk a megszerzett tudás elismeréseként. Záróteszted sikeresnek számít, ha azt legalább 60%-os eredménnyel megírod.

Minőségbiztosítás

Több mint 25 éves tapasztalatunk és minőségbiztosítási rendszerünk garantálja, hogy minőségi szempontok szerint vezetett, magas színvonalú képzéseken vehess részt.

Ez számodra a minőségi szolgáltatás biztosítékát jelenti attól kezdve, hogy ügyfélfogadásunkkal kapcsolatba kerülsz, és megkezded tanulmányaidat, egészen a képzés végéig.

Ügyfélfogadás

Ha kérdésed van, érdeklődnél, vagy elszántad magad nyelvtanulásra, nyelvvizsga megszerzésére, bátran fordulj ügyfélszolgálatunkhoz.

Nyelvoktatásban és vizsgáztatásban nagy tapasztalattal rendelkező munkatársaink örömmel válaszolnak kérdéseidre és segítenek tanulmányaid megkezdésétől annak befejezéséig. Ha nem tudod milyen tanfolyamot vagy nyelvvizsgát válassz, keress fel bennünket bizalommal.