Saturnus Nyelviskola Miskolc

Tanfolyamok

Tanóráink 50 percesek!

Nyelvtanfolyamaink egész évben indulnak, kezdőtől a felsőfokú szintig.

Csoportjaink kis létszámúak, általában 4-8 főből állnak. A kiscsoportos nyelvoktatás lehetővé teszi az órák kommunikáció központúságát, és hogy tanáraink a csoport minden tagjára kellő figyelmet tudjanak fordítani.

Célunk nem a gyorsan és felületesen elsajátított nyelvtudás, hanem a megbízható nyelvi alapokra épített folyamatos fejlődés.

Iskolánkban a nyelvtanulás mellett államilag és nemzetközileg elismert nyelvvizsga bizonyítványt is szerezhetsz.

Nyelvtanfolyamok - Szintrendszer

Szintrendszer

Tanfolyamaink az Európa Tanács által kidolgozott Közös Európai Referenciakeret szintrendszerének megfelelően épülnek egymásra.

Angol és német nyelvek

Kezdőtől a felsőfokig 5 szinten indítjuk tanfolyamainkat. A nyelvi szintek 30 órás almodulokból épülnek fel.
A tanfolyamok végén teszttel mérjük hallgatóink tudását, és igazolást adunk a sikeresen befejezett almodulról.

A szintrendszer leírása

A1 kezdő szint

Hallás

Meg tudod érteni az egyszerű mondatokat. Ki tudod emelni az egyszerű közlésekben a számodra fontos információkat. Tudsz reagálni egyszerűbb közlésekre. Képes vagy a hangfelvételen elhangzott szavak, rövidebb mondatok megértésére. Meg tudod válaszolni a hangfelvételen elhangzott kérdéseket.

Olvasás

Képes vagy egyszerűbb, számodra új szövegek olvasására. Felismered, és megérted a tanult szavakat. Képes vagy egyszerű szövegek felolvasására.

Beszéd

Képes vagy egyszerű mondatok helyes kiejtésére. Tudsz információt kérni. Képes vagy egyszerű kérdések szerkesztésére. Segítséget tudsz kérni, ha nem értesz valamit.

Írás

Képes vagy egyszerű szöveget diktálás után leírni. Tudsz írásban egyszerű közlésekre reagálni, és képeslapot írni. Egyszerű eseményeket le tudsz írni.

A2 alap szint

Hallás

Meg tudod érteni a rövid, összefüggő szövegeket, üzeneteket és felszólításokat, ha azok a személyes kapcsolataidat érintik, vagy térbeli meghatározásokról szólnak. Otthonosan mozogsz olyan témákban is, mint a bevásárlás, munka vagy lakókörnyezet.

Olvasás

A rövid, összefüggő szövegeket megérted, ki tudod keresni belőlük a legfontosabb információkat, adatokat, időpontokat, mennyiségeket, számokat vagy árakat. Az egyszerűbb nyelvtani szerkezetek felismerése és megértése sem okoz gondot.

Beszéd

Képes vagy társas kapcsolatok létrehozására a célnyelven, személyes információcserére, a munka, tanulás vagy életkörülmények területén, képes vagy rövid párbeszédek fenntartására, érzelmeid kifejezésére az ehhez szükséges nyelvtani szerkezetek alkalmazásával.

Írás

Meg tudsz írni egyszerű, rövid magánleveleket. Saját kéréseidet, javaslataidat is le tudod írni az eddig tanult nyelvtani szerkezetek segítségével.

B1 alapfok szint

Hallás

Magán- és rövid, hivatalos beszélgetésekből, rádió és tv interjúkból ki tudod szűrni a lényeget és a szükséges információkat.

Olvasás

Megérted a hosszabb magántémájú szövegeket és az azokkal kapcsolatos feladatokat is képes vagy megoldani. Az előforduló témák a leggyakoribb kérdésköröket érintik, mint az események és kívánságokkal kapcsolatos érzelmek kifejezése, utazás, vásárlás és munka.

Beszéd

Képes vagy különféle érzelmek kifejezésére és reagálni is tudsz ezekre. Képes vagy bekapcsolódni beszélgetésbe, útmutatást, felvilágosítást adni. Az ismert témákban képes vagy saját véleményed megformálására, szándékaid kifejezésére vagy rövid történetek visszaadására.

Írás

Magánleveleket, egyszerű fogalmazásokat, történeteket tudsz írni, mint nyári élménybeszámoló, köszönőlevél megfogalmazása. Nem okoz gondot az összefüggő szövegalkotás és magabiztosan használod az eddig tanult nyelvtani szerkezeteket.

B2 középfok szint

Hallás

Megérted a nem személyes témákról szóló, hosszabb hangvételű szöveget, rádió- és TV interjúkat. Ha ismerős a szöveg témája a bonyolultabb mondatszerkezetek sem okoznak gondot számodra. Összetett információ tartalmakból is képes vagy kiszűrni a lényeget.

Olvasás

Véleményt és nézőpontot megfogalmazó szöveget is képes vagy követni, még akkor is, ha azok nem általános témákról szólnak. Olyan nyelvi fordulatokat is felismersz, amik csak újságcikkekben, hivatalos közleményekben fordulnak elő.

Beszéd

Több különböző témában is képes vagy a szövegalkotásra, olyan nyelvi fordulatokat használsz, amik biztosítják a beszélgetés gördülékenységét és a spontaneitást. Egy harmadik személy gondolatait is ki tudod fejezni. A véleménynyilvánítás és az összetett információk kifejezése nem okoz gondot.

Írás

Meg tudod fogalmazni véleményedet személyes érdeklődési körödbe tartozó témákról, magán és hivatalos levelek szintjén is. Tudsz bizonyos tények mellett, vagy ellen érvelni és képes vagy bonyolult, összetett jelentéstartalmú mondatok megírására is, mint a függő beszéd vagy a feltételes mód kifejezése.

C1 felsőfok szint

Hallás

Képes vagy különbséget tenni a komolyabb jelentéstartalmak és árnyalatok között az általad nem annyira ismert témájú szövegekben is, legyen szó érvelésről, rábeszélésről vagy tárgyalásról. Az információk kiszűrése nem okoz gondot.

Olvasás

Megérted az összetett témájú irodalmi szövegeket és bizonyos szakszövegeket is. A hivatalos levelezés és a bonyolult mondatszerkezetű szövegek értelmezése sem okoz gondot. Felismered és megérted a gyakoribb köznyelvi szöveg változatait is.

Beszéd

Világosan és részletesen el tudod mondani a véleményed bármilyen témában. Amennyiben nem ismersz valamilyen kifejezést képes vagy arra, hogy azt körülírva megfogalmazd a mondanivalódat. Folyamatosan társalogsz, nem okoz gondot számodra a gördülékeny kommunikáció fenntartása.

Írás

Meg tudsz írni esszéket, beszámolókat és a hivatalos levelezés lebonyolítása is könnyen megy. Képes vagy viszonyulások és vélemények kifejezésére, értékítéletek megfogalmazására. Leveleidet és fogalmazásaidat világosan és érthetően szerkeszted meg és alkalmazod az odaillő nyelvtani szerkezeteket.