Saturnus Nyelviskola Miskolc

ECL nyelvvizsga - Fontos tudnivalók

Jelentkezés

Akkreditált, azaz államilag elismert nyelvvizsgára az a vizsgázó jelentkezhet, aki már betöltötte vagy a jelentkezés évében tölti be 14. életévét.

Nyelvvizsgára az alábbi linken jelentkezhetsz:

https://ecl.nyelvvizsgajelentkezes.hu/

Kérjük, hogy az oldalon leírtak szerint járj el. Ha gondod adódik az online jelentkezéssel, keresd ügyfélszolgálatunkat.

Az ügyfélfogadási időről a Kapcsolat oldalon tájékozódhatsz.

Vizsgahalasztás

Amennyiben nem tudsz megjelenni a nyelvvizsgán, egy alkalommal jogosult vagy vizsgahalasztást kérni. Vizsgádat halasztási díj ellenében csak a következő vizsgaidőpontra halaszthatod. Abban az esetben, ha a halasztást követő vizsgaidőpontban nem jelensz meg, a befizetett vizsgadíj elvész, és egy újabb vizsgára csak a vizsgadíj ismételt befizetésével jelentkezhetsz. Komplex vizsgára jelentkezés esetén az írásbeli- és a szóbeli vizsgát csak együtt tudod a következő vizsgaidőpontra halasztani. Amennyiben a vizsga bármely részén megjelentél, halasztást nem kérhetsz.

Vizsgahalasztási kérelmedet a vizsgázói oldaladra bejelentkezve tudod kezdeményezni. Kérjük, hogy az oldalon leírtak szerint járj el. Ha gondod adódik a vizsgahalasztási kérelem benyújtásával, keresd ügyfélszolgálatunkat. Az ügyfélfogadási időről a Kapcsolat oldalon tájékozódhatsz.

Halasztás: https://ecl.hu/halasztas-2/

Felülvizsgálat

Sikertelen vizsga esetén felülvizsgálati kérelmet nyújthatsz be az eredmény internetes közlésétől számított 15 munkanapon belül, a vizsga értékelésére, jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban mutatkozó számszaki hibára történő hivatkozással.

Felülvizsgálati kérelmedet a vizsgázói oldaladra bejelentkezve tudod kezdeményezni. Kérjük, hogy az oldalon leírtak szerint járj el. Ha gondod adódik a felülvizsgálati kérelem benyújtásával, keresd ügyfélszolgálatunkat. Az ügyfélfogadási időről a Kapcsolat oldalon tájékozódhatsz.

Felülvizsgálat: https://ecl.hu/felulvizsgalat/

Megtekintés

Abban az esetben, ha vizsgád sikertelen, kérheted vizsgadolgozatod megtekintését. Megtekintési kérelmedet a vizsgázói oldaladra bejelentkezve tudod kezdeményezni. Kérjük, hogy az oldalon leírtak szerint járj el. Ha gondod adódik a megtekintési kérelem benyújtásával, keresd ügyfélszolgálatunkat. Az ügyfélfogadási időről a Kapcsolat oldalon tájékozódhatsz.

Megtekintés: https://ecl.hu/megtekintes/

Megsemmisült vagy elveszett bizonyítványok pótlása

Megsemmisült vagy elveszett államilag elismert bizonyítvány helyett a vizsgázó kezdeményezésére az OH Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ (OH NYAK) hatósági igazolást állít ki. Az eljárás során új nyelvvizsga-bizonyítvány nem kerül kiállításra.

További információ: https://nyak.oh.gov.hu/doc/elveszett.asp

Nemzetközi ECL nyelvvizsga-bizonyítvány elvesztése vagy sérülése esetén másodlatot kérhetsz. A kérelemhez csatolnod kell az eljárási díj befizetéséről szóló igazolást, és postai úton kell eljuttatnod az ECL Vizsgaközpontba (Pécsi Tudomány Egyetem, ECL Vizsgaközpont 7624 Pécs, Damjanich út 30.). A nemzetközi bizonyítvány pótlásához szükséges nyomtatványt letöltheted innen. A díjat banki átutalással tudod teljesíteni. A banki átutaláshoz szükséges adatok:

Pécsi Tudományegyetem – INYT
Számlaszám: OTP 11731001-23135378
Megjegyzés: 150126 ECL elveszett bizonyítvány/vizsgázó neve.

Bizonyítvány pótlás: https://ecl.hu/bizonyitvany-masodlat-kerese/

Bizonyítvány csere

Kisebb hibák, hiányosságok esetén igazolást kapsz a javított vagy kiegészített adattal. Nagyobb hibák vagy hiányosságok esetén a bizonyítvány cseréjére kerül sor. Hibás bizonyítványodat abban az esetben tudod kijavíttatni, ha az nem régebben lett kiállítva 1 évnél. Amennyiben a hiba az adatszolgáltatásodból ered a bizonyítvány cseréjének díját ki kell fizetned.

A hatósági igazolás iránti kérelmet közvetlenül az OH NYAK-nak kell benyújtani.

További információ: https://nyak.oh.gov.hu/doc/hibajavit.asp

Hibás adatot tartalmazó ECL nemzetközi vizsgabizonyítvány esetén a Vizsgaközpont új nemzetközi bizonyítványt állít ki. A kérelmet, a díjfizetés igazolását és a hibás bizonyítványt postai úton kell eljuttatnod az ECL Vizsgaközpontba (Pécsi Tudomány Egyetem, ECL Vizsgaközpont 7624 Pécs, Damjanich út 30.).

A bizonyítvány cseréjéhez szükséges nyomtatványt letöltheted innen. A díjat banki átutalással tudod teljesíteni. A banki átutaláshoz szükséges adatok:

Pécsi Tudományegyetem – INYT
Számlaszám: OTP 11731001-23135378
Megjegyzés: 150126 ECL hibás bizonyítvány/vizsgázó neve

Bizonyítvány csere: https://ecl.hu/hibas-bizonyitvany-csereje/

Honosítás

Olasz és spanyol nyelvből megszerzett ECL nyelvvizsga-bizonyítványod a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület állásfoglalása alapján külön vizsga letétele nélkül honosítható.

A honosításhoz kérelmet kell benyújtanod, és a honosítási díjat befizetned. A kérelemhez mellékelned kell a díj befizetéséről vagy átutalásáról szóló igazolást, és postai úton kell eljuttatnod a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ címére (1054 Budapest, Báthory u. 10. fsz.1.).

További információ a NYAK honlapján. A honosítás díja 10.000.-Ft. A díjat átutalhatod vagy befizetheted csekken. A befizetési csekket ügyfélszolgálatunkon is beszerezheted, a honosítási kérelemhez szükséges nyomtatványt letöltheted innen.

Honosítás: https://ecl.hu/honositas/

Kérelem kivételes eljárásra

Fogyatékossággal élő vizsgázóink számára is igyekszünk biztosítani az egyenlő esélyeket. Kérjük, hogy a vizsga jelentkezés határidejéig juttasd el az orvos szakértői vélemény másolatát és az itt letölthető űrlapot vizsgahelyünkre. Az eljárás díjtalan. Utólagosan leadott igazolás alapján nem vehetők igénybe a kedvezmények, ez esetben csak arra van lehetőség, hogy díjmentesen halaszthatsz a következő vizsgaidőszakra.

Különleges eljárás: https://ecl.hu/eselyegyenloseg/


Vizsgaszabályzat

Az aktuális vizsgaszabályzatot letöltheted innen: https://ecl.hu/wp-content/uploads/ECL_vizsgaszabalyzat_latest.pdf