Saturnus Nyelviskola Miskolc

Vállalati tanfolyamok - Minőségbiztosítás

A Saturnus Nyelviskola 1991 évi indulása óta a minőségi nyelvoktatás elkötelezett híve. Célunk, hogy hallgatóinknak kiváló szakmai háttérrel rendelkező nyelvtanárokkal, korszerű eszközökkel, magas szintű képzések biztosításával jól megalapozott tudást adjunk.

Minőségbiztosításunk magában foglalja az oktatás minőségének és hatékonyságának javítását, a megvalósult nyelvi képzések folyamatos vizsgálatát és elemzését, a tapasztalatok visszacsatolását, továbbá a minőség folyamatos elemzését és biztosítását.

Amivel minősített nyelviskolánknál találkozik

 • nyelviskolánk akkreditált, azaz államilag elismert intézmény, lajstromszám: AL-1597
 • vállalati ügyfeleink a képzés díját a szakképzési hozzájárulás terhére elszámolhatják
 • akkreditált, azaz államilag elismert nyelvi képzések
 • áfamentes tandíjak
 • minőségirányítási rendszerünk államilag elismert, teljes mértékben megfelel a Felnőttképzési Akkreditációs Testület követelményeinek, így szolgáltatásaink egyenletesen, magas színvonalon működnek
 • a nyelvi képzések az Európa Tanács által kidolgozott Közös Európai Referenciakeret szintrendszere alapján épülnek egymásra
 • a gyors gazdasági változásoknak és fejlődésnek megfelelő képzés
 • ügyfélközpontúság és rugalmasság
 • teljes körű adminisztráció, pontos tájékoztatás
 • üzleti titoktartás
 • felnőttoktatásban szerzett kimagasló tapasztalat
 • vállalati nyelvi képzésekben szerzett gyakorlat és szakmai tapasztalat
 • hozzáértő szakmai irányítás
 • hatékony oktatás, magasan képzett, tapasztalt nyelvtanárok
 • 50 perces tanórák
 • eredményesség, jó hangulatú órák
 • kultúrált oktatási környezet
 • hallgatói elégedettségmérés
 • ingyenes tudásszintfelmérés
 • ingyenes óralátogatás
 • ingyenes képzési tanácsadás
 • akkreditált nyelvvizsgáztatás, államilag és nemzetközileg elismert bizonyítvány

Minőségpolitika, Minőségirányítás - TQM

A Saturnus Nyelviskola minőségirányítása teljes körű, középpontjában a minőség áll, és az összes munkatársának a részvételén alapszik. Intézményünk minden munkatársa felelős a minőségért.

A Saturnus Nyelviskola minőségirányítási rendszere magában foglalja azokat a szükséges folyamatokat, eljárásokat, tevékenységeket, eszközöket, felelősségeket és hatásköröket, amelyek együttesen szükségesek a minőség megvalósításához.

Intézményünk Megbízóira és igényeik kielégítésére összpontosít. Képzési folyamatainkat állandóan fejlesztjük, amelynek eredménye a jobb minőségű képzés és képzési szolgáltatás. A megbízói és hallgatói visszajelzések alapján, valamint a folyamatokban talált hibák, gyengeségek megszüntetésével javítjuk a tevékenységünket.

Teljeskörü minőségirányításunk egyik legfontosabb eszköze a csoportmunka. Segíti a problémák megoldását, a fejlesztések megvalósítását, a minőségirányítási rendszerünk fejlesztését, valamint a dolgozóink motiválását és képzését.

Intézményünk olyan légkört teremt, amelyben a munkatársaink fejlődhetnek, hatékonyan használhatják az erőforrásokat a folyamatos fejlesztés érdekében.

A minőségirányítási rendszerünk célja a minőségre vonatkozó célkitűzések teljesítésének biztosítása.

Minőségellenőrzés

Statisztikai módszereket alkalmazó ellenőrzésünk során hallgatóinknál, vállalati partnereinknél és az oktatásban résztvevő tanárok és munkatársak körében kérdőívek segítségével rendszeresen gyűjtjük a véleményeket. Áttekinthetően csoportosítjuk, feldolgozzuk és értékeljük az adatokat. Ezáltal jobban tudjuk hasznosítani a visszajelzéseket, a szerzett tapasztalatokat. Módszereket dolgozunk ki az esetleges problémák megoldására.

Minőségszabályozás

A Saturnus Nyelviskola eszközei, módszerei és képzési tevékenysége a minőségi követelmények teljesítését szolgálja. Minőségszabályozásunk magában foglalja a képzési folyamat, vagy a folyamat egyes részeinek rendszeres figyelését, és nem megfelelő eredmény jelentkezése esetén a szükséges intézkedéseket a követelményeknek való megfelelés elérése érdekében.

Akkreditáció

Napjainkban az oktatás minősége egyre nagyobb jelentőségűvé válik, mert a gyors gazdasági változások és a fejlődés megkövetelik a szakmai és nyelvi ismeretek állandó szintentartását és fejlesztését.

Az akkreditáció a felnőttképzés és nyelvoktatás területén állami elismertséget jelent és a képzés minőségét garantálja. Az akkreditáció biztosítja az intézmények és képzési programok átláthatóságát, tanúsítja, hogy a tevékenység szabályozott keretek között folyik.

Az akkreditált intézmény az általa kínált, illetőleg meghirdetett felnőttképzési tevékenységét és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokat a jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelően nyújtja. Rendelkezik mindazon feltételekkel, amelyek a tevékenység rendszeres folytatásához szükségesek.

Az akkreditált intézmény biztosítja a minőségi képzések kínálatát és az oktatásban résztvevők számára a minőségi szolgáltatások elérhetőségét.

Intézmény akkreditáció

Az intézmény akkreditáció biztosítja, hogy a felnőttképzési intézményben zajló tevékenységek oktatás, értékelés, fejlesztés, felnőttképzési szolgáltatások, és az intézmény irányítási és döntési rendszere megfelel a jogszabályi feltételeknek és az intézmény akkreditáció követelményrendszerének.

Nyelviskolánk akkreditált, államilag elismert felnőttképzési intézmény.
Akkreditált intézmény lajstromszámunk AL-1597

Program akkreditáció

A program akkreditáció biztosítja, hogy a felnőttképzési intézmény képzési programjai megfelelnek a képzési célnak, különös tekintettel a munkaerőpiaci igényekre, az életminőség javítására, a megvalósíthatóság kritériumára, valamint a pedagógiai, andragógiai követelményekre.

Az akkreditált képzési program biztosítja résztvevői részére annak lehetőségét, hogy elsajátítsák azokat az ismereteket, illetőleg birtokolják mindazon jártasságokat, készségeket és képességeket, kompetenciákat amelyeket a program képzési célként megjelölt.

Nyelviskolánk angol és német nyelvekből akkreditált, azaz államilag elismert képzési programokkal rendelkezik.

 • Akkreditált angol nyelvi képzési program PL-1960/3
 • Akkreditált német nyelvi képzési program PL-1961/3

Az akkreditáció és az ISO szabvány

Ahogy a gazdasági társaságoknál a minőségi szabványt az International Organization for Standardization (ISO) biztosítja, úgy a felnőttképzéssel foglalkozó intézményeknek a minőségi tanúsítványt az intézmény és program akkreditáció jelenti. A gazdasági társaságok folyamatainak szabályozásán és ellenőrzésén kívül a felnőttképzési akkreditáció szabályozza az intézmény szakmai és oktatási munkáját, előírja a szakmai felkészültséget, tanári végzettségeket.

A minőségbiztosítás előnyei

Garanciát ad a szolgáltatást igénybe vevők számára, hogy államilag elismert, minőségi szempontok alapján hitelesített intézményben és programok alapján tanulnak.