Saturnus Nyelviskola Miskolc

Tanfolyamok

Tanóráink 50 percesek!

Nyelvtanfolyamaink egész évben indulnak, kezdőtől a felsőfokú szintig.

Csoportjaink kis létszámúak, általában 4-8 főből állnak. A kiscsoportos nyelvoktatás lehetővé teszi az órák kommunikáció központúságát, és hogy tanáraink a csoport minden tagjára kellő figyelmet tudjanak fordítani.

Célunk nem a gyorsan és felületesen elsajátított nyelvtudás, hanem a megbízható nyelvi alapokra épített folyamatos fejlődés.

Iskolánkban a nyelvtanulás mellett államilag és nemzetközileg elismert nyelvvizsga bizonyítványt is szerezhetsz.

Nyelvtanfolyamok - Tanfolyamtípusok

Általános csoportos nyelvtanfolyam

Az általános nyelvtantanfolyamok kezdőtől a felsőfokú szintig indulnak, a megbízható nyelvi alapok megszerzését és az általános idegen nyelvű kommunikáció fejlesztését helyezik előtérbe. A csoportos nyelvoktatás során hallgatóink lehetőséget kapnak az egymással való kommunikációra. Fejlesztik a négy nyelvi alapkészséget, úgymint a beszédet, az írást, az olvasást és a hallás utáni szövegértést.

A csoportban történő nyelvtanulás előnye, hogy a hallgatók nem csak egy emberrel kommunikálnak, hanem a szituációs gyakorlatoknak és pármunkáknak köszönhetően hozzászoknak ahhoz, hogy mások előtt beszéljenek, így magabiztos nyelvhasználóvá válnak.

A csoportszellem motiválja a haladást is, hiszen mindenkinek érdeke, hogy a csoport számára legideálisabb tempóban haladva ne maradjon le a csoporttársaitól. Amennyiben egy hallgatónak a többiekhez képest nagyobb nehézséget okoz egy anyagrész elsajátítása, az órai segítségen kívül ingyenes, személyre szabott tanácsadást is biztosítunk. A sikerélményt biztosítja csoportjaink oldott légköre, baráti hangulata, ráadásul egy jól összeszokott csapatban a hallgatók tanulhatnak egymás hibáiból is.

Almodulok

Általános tanfolyamainkat 30 órás almodulokra osztottuk fel, így kiszámíthatóbbá tettük számodra a haladást és a tandíjfizetést is. Minden 30 órás nyelvtanfolyam végén záróteszttel mérjük fejlődésed. Zárótesztjeid segítenek, hogy az órai munkádon kívül is megfelelő rendszerességgel kapjunk képet egyéni fejlődésedről és biztosítsuk számodra, hogy egyéni igényeid idejében beépítésre kerüljenek.

30 órás almoduljainknak köszönhetően egyszerre kevesebb tandíjat kell kifizetned.

Tanulmányaid során oktatónk folyamatosan segíti fejlődésed, az órai munkád és a zárótesztek alapján tanácsokkal lát el, és segít a hiányosságok megszüntetésében.

Tananyag

Az általános nyelvtanfolyamok alapját államilag és nemzetközileg elismert tankönyvek jelentik, de az órák változatosságáról egyéb kiegészítő anyagokkal és módszertani eszközökkel is gondoskodnak oktatóink. A szórakoztató nyelvi játékok és az audiovizuális eszközök használata, az adott szintnek megfelelő érdekes cikkek és történetek közös olvasása és feldolgozása, a tanulók fejlődését szem előtt tartva színesítik óráinkat.

Diák és felnőttoktatás

A diákok oktatásánál figyelembe vesszük, hogy időbeosztásuk és tananyag-befogadóképességük gyorsabb haladást tesz lehetővé. Fontosnak tartjuk a szülőkkel való kapcsolattartást, igény esetén rendszeres tájékoztatást adunk a diákok fejlődéséről és az órákon való részvételükről.

Felnőttoktatás esetén a tanfolyamok haladási ütemét a munka mellett tanulók időbeosztásához és tananyag-befogadóképességéhez igazítjuk. Tanáraink házi feladatokon és visszakérdezéseken keresztül ellenőrzik a hallgatók részére kialakított ütemterv megfelelőségét.

Heti 2x2 vagy 2x3 órában javasoljuk a nyelvtanulásnak ezt a formáját, de az óraszámot hallgatóink igényei alapján alakítjuk.

Magánóra

Magánórákat javaslunk azon leendő tanulóinknak, akik személyre szabott felkészülést igényelnek, vagy elfoglaltságuk miatt rugalmas időbeosztásban szeretnének tanulni.

Elsősorban olyan tanulni vágyó hallgatóinknak ajánljuk a magánóra keretei közt történő nyelvtanulást, akik már eljutottak egy szintre, de tanulmányaikat megszakították, illetve szervezett nyelvoktatás mellett időbeosztásuk nem teszi lehetővé a tananyag megfelelő elsajátítását. Azoknak is javasolt magánóra keretei közt tanulni, akik kezdő szintről szeretnének minél hamarabb eljutni egy nyelvvizsga megszerzéséig.

A magánórák egyik legfőbb előnye, hogy a nyelvtanár az oktatás során egy hallgató nyelvi fejlődésére koncentrál, ezért a tananyag megválasztásánál hatékonyan beépíthetők az egyéni nyelvi szükségletek. A nyelvoktatás alapját az általános tanfolyamok során alkalmazott szintrendszer jelenti.

A magánóra lehetőséget ad arra, hogy a hallgató szabadidős tevékenységével kapcsolatos érdeklődési körét bevonjuk a nyelvoktatás menetébe.

A magánórák jó lehetőséget kínálnak az olyan egyéni hallgatói igények teljesítésére, mint idegen nyelvű állásinterjúra történő felkészítés, idegen nyelvű önéletrajz és motivációs levélírás, vagy külföldi utazáshoz, munkavállaláshoz szükséges nyelvi képzés.

Heti 2x2 vagy 2x3 órában javasoljuk a magánóra keretein belüli nyelvtanulást, de az óraszámot hallgatóink igényei alapján alakítjuk.

Magánórára jelentkezés

Nyelvvizsga előkészítők

Napjainkban egy nyelvvizsga már elengedhetetlen a diploma megszerzéséhez vagy akár álláskereséshez. Iskolánkban lehetőséget biztosítunk tanulóinknak két nyelvvizsgára történő felkészülésre.

Nyelvvizsga

  • ECL

Angol és német nyelvekből az ECL nyelvvizsga megszerzésére készítjük fel a leendő vizsgázókat.

A nyelvvizsga előkészítő tanfolyamok során hallgatóink megismerik az írásbeli feladatokat formai szempontokból, ez segítségükre van, hogy a vizsgán a rendelkezésükre álló teljes időt a feladatok megoldására fordítsák. Az írásbeli mintafeladatok és szóbeli helyzetek gyakorlása mellett a javítási szempontok megismerése segít a vizsgára felkészülőnek abban, hogy mire kell figyelnie, hogy a nyelvvizsgán a legjobb eredményt érje el.

Amennyiben kérdés vagy probléma adódna a nyelvvizsgát illetően, első kézből adunk megbízható válaszokat és információkat nyelvvizsga előkészítő tanfolyamainkon.

30 órás célirányos nyelvtanfolyam

Ezeket az előkészítő tanfolyamainkat azoknak a hallgatóknak ajánljuk, akik tudásuk alapján készen állnak a nyelvvizsga megszerzésére, de szeretnék megismerni és gyakorolni az adott nyelvvizsga feladatait.

60 órás rendszerező nyelvtanfolyam

Ezeket az előkészítő tanfolyamainkat azoknak a hallgatóknak ajánljuk, akiknek szüksége van nyelvtani rendszerezésre és szókincsfejlesztésre az adott nyelvvizsga feladatainak megismerése és gyakorlása mellett.

Heti 2x2 vagy 2x3 órában javasoljuk a nyelvvizsga előkészítő tanfolyamokat, de az óraszámot hallgatóink igényei alapján alakítjuk.

Az ECL nyelvvizsga feladatainak formai, tartalmi és javítási szempontból való megismerésében segítenek az induló nyelvvizsga előkészítő tanfolyamok.

Nyári intenzív nyelvtanfolyamok

A nyári intenzív nyelvtanfolyamok keretein belül az általános tanfolyamokhoz képest nagyobb intenzitással, rövidebb idő alatt megvalósítható a szükséges nyelvtani rendszerezés és szókincsfejlesztés. A nyári intenzív nyelvtanfolyam az adott nyelvvizsgára történő felkészülési időt is rövidebbé teszi, hiszen a nagyobb heti óraszám miatt egyszerre több időt foglalkoznak hallgatóink a tananyag elsajátításával.

A nyári intenzív tanfolyamok anyagát kezdőtől a felsőfokú szintig az általános nyelvtanfolyamok során alkalmazott tananyagok és módszertani eszközök képzik, különbség csak az intenzitásban jelentkezik.

A tanfolyamok oldott légköre, a jó csoport hangulat ellensúlyozzák a magasabb heti óraszámban történő nyelvtanulás fáradalmait.

Az általános csoportos tanfolyamainkra jellemző intenzitás helyett a nyári intenzív nyelvtanfolyamok heti 2x5 vagy 3x5 órás intenzitással haladnak a kitűzött cél felé, de az óraszámot hallgatóink igényei alapján alakítjuk.

Az intenzív nyelvtanulásban segítenek az induló nyári előkészítő tanfolyamok.