Saturnus Nyelviskola Miskolc

Jogi nyilatkozat

A Saturnus Nyelviskola weboldalainak megtekintésével Ön elfogadja a jelen oldalon meghatározott feltételeket.

Szerzői jog

A nyelviskola-miskolc.hu oldalai teljes egészében szerzői jogvédelem alatt állnak. A tartalom egészét vagy bármely részét kimásolni, átruházni, terjeszteni, reprodukálni, tárolni, harmadik személy számára nyilvánosságra hozni vagy nyilvánossághoz közvetíteni a Saturnus Nyelviskola előzetes írásbeli engedélye nélkül bármilyen módon tilos.

Személyes adatok védelme

A Saturnus Nyelviskola, mint a nyelviskola-miskolc.hu üzemeltetetője, tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot. Nyelviskolánk számára fontos az Ön személyes adatainak védelme, ezért azokat bizalmasan és biztonságosan kezeljük.

A Saturnus Nyelviskola kijelenti, hogy a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a vonatkozó törvények rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

  • a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény
  • a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló adatok kezeléséről rendelkező 1995 évi CXIX. törvény
  • az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozásáról szóló 1998 évi VI. törvény

Azzal, hogy Ön a Saturnus Nyelviskola részére bármely személyes adatát akár a weboldalak űrlapjainak használatával, akár a honlapon feltüntetett e-mail címére elküldi, hozzájárul ahhoz, hogy az elküldött adatot a Saturnus Nyelviskola kezelje. Az adatok kezelését kizárólag az adatkezelés, illetve az adatfeldolgozás során érintett személyek ismerhetik meg, azokat a Saturnus Nyelviskola harmadik személynek a törvényi előírások kivételével nem adja át.

Minden olyan adatot, amely eltér a weboldalak űrlapjain feltűntetektől és nem érinti a Saturnus Nyelviskolával kapcsolatos ügyintézést, vagy különleges adatnak minősül tudomásszerzést követően haladéktalanul töröljük.

Amennyiben Ön a weblap jelentkezéssel, adatküldéssel összefüggő űrlapjaihoz kapcsolódóan vagy a Saturnus Nyelviskola e-mail címére elküldött elektronikus levél tartalmával kapcsolatban eltérően nem rendelkezik, a Saturnus Nyelviskola az Ön által megadott adatokat a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően felhasználhatja.

Tájékoztatjuk, hogy a weblap látogatása során az Ön számítógépének IP címét, domain nevét és a böngésző program egyes adatait az informatikai rendszerünk látogatottsági statisztikák készítése és a rosszindulatú informatikai beavatkozások azonosítása céljából tárolja.

Felelősség

A weboldalakon megjelenő valamennyi információ, adat, feltétel, meghatározás vagy leírás kizárólag tájékoztatásul szolgál, a Saturnus Nyelviskola nem tartozik felelősséggel a weboldalak használatából, üzemzavarából, információ továbbítási késedelemből, vírusból vagy egyéb rosszindulatú okból eredő közvetlen vagy közvetett károkért.

A Saturnus Nyelviskola nem vállal felelősséget a weblapok látogatói által megadott adatokért, információkért. Amennyiben tudomására jut, hogy a weblapok látogatója harmadik személy jogait, vagy a törvényi előírásokat sérti, kárt okozott vagy jelen jogszabályi nyilatkozatban foglaltakat megszegi, a Saturnus Nyelviskola a szükséges jogi lépéseket megteszi.

Honlapokra történő hivatkozás

Weboldalaink tartalmaznak hivatkozásokat más honlapokra is. A Saturnus Nyelviskola nem vállal felelősséget az elhelyezett linkekhez tartozó honlapok tartalmáért, azok tulajdonosainak vagy üzemeltetőinek személyes adatok védelmével összefüggő rendelkezések be nem tartásával, bármilyen törvényi előírás megszegésével, vagy károkozásával kapcsolatban.

Linkek elhelyezése

A Saturnus Nyelviskola külön hozzájárulása nélkül elhelyezhető a nyelviskola-miskolc.hu főoldalára mutató link.

Belső oldalakra mutató link, csak abban az esetben helyezhető el, ha a hivatkozás nem csak az oldalon lévő valamelyik elemre, hanem a teljes belső oldal egészére történik és az adott oldal tartalmát nem befolyásolja, annak tartalmát nem változtatja meg.

Tilos a Saturnus Nyelviskola weblapjainak megjelenítése valamely más weblap részeként.