Saturnus Nyelviskola Miskolc

ECL nyelvvizsga - Fontos tudnivalók

Jelentkezés

Akkreditált, azaz államilag elismert nyelvvizsgára az a vizsgázó jelentkezhet, aki már betöltötte vagy a jelentkezés évében tölti be 14. életévét.

Nyelvvizsgára honlapunkon vagy ügyfélszolgálatunkon jelentkezhetsz. Honlapunkon jelentkezés esetén banki átutalással is rendezheted a vizsgadíjat. Ügyfélszolgálatunkon történő jelentkezéskor a vizsgadíjat a helyszínen fizeted be. Amennyiben ügyfélszolgálatunkat választod az ügyfélfogadási időről a Kapcsolat oldalon tájékozódhatsz, és a jelentkezési lapot letöltheted innen.

Jelentkezési lap

Vizsgahalasztás

Amennyiben nem tudsz megjelenni a nyelvvizsgán, egy alkalommal jogosult vagy vizsgahalasztást kérni. Vizsgádat halasztási díj ellenében csak a következő vizsgaidőpontra halaszthatod. Abban az esetben, ha a halasztást követő vizsgaidőpontban nem jelensz meg, a befizetett vizsgadíj elvész, és egy újabb vizsgára csak a vizsgadíj ismételt befizetésével jelentkezhetsz.
Komplex vizsgára jelentkezés esetén az írásbeli- és a szóbeli vizsgát csak együtt tudod a következő vizsgaidőpontra halasztani. Amennyiben a vizsga bármely részén megjelentél, halasztást nem kérhetsz.

A kérelmet postai úton kell eljuttatnod az ECL vizsgaközpontba (Pécsi Tudomány Egyetem, ECL Vizsgaközpont 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b.) a vizsgát követő 10. napig. A vizsga halasztásának díja 2.500.-Ft. A befizetési csekket ügyfélszolgálatunkon szerezheted be, a kérelemhez szükséges nyomtatványt letöltheted innen. A díjat banki átutalással is tudod teljesíteni. A banki átutaláshoz szükséges adatok:

Pécsi Tudományegyetem – INYT
Számlaszám: 10024003-00282716-00000000
Megjegyzés: 150057 ECL halasztási díj.

Halasztási kérelem

Felülvizsgálat

Sikertelen vizsga esetén felülvizsgálati kérelmet nyújthatsz be az eredmény internetes közlésétől számított 15 munkanapon belül, a vizsga értékelésére, jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban mutatkozó számszaki hibára történő hivatkozással.

Felülvizsgálati kérelmedet postai úton, telefaxon vagy e-mailben kell eljuttatnod az ECL Vizsgaközpontba (Pécsi Tudomány Egyetem, ECL Vizsgaközpont 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b., Telefax: 06-72-251-929, e-mail: ecl@inyt.pte.hu) A Vizsgaközpont a kérelmed beérkezésétől számított tizenöt napon belül, postai úton értesít a Felülvizsgálati Bizottság döntéséről.

Kérheted dolgozatod újraértékelését, melynek díja készségenként 2.500 Ft. Kérelmedhez mellékelned kell az újraértékelési díj befizetését igazoló bizonylatot. A díjat banki átutalással tudod teljesíteni. A banki átutaláshoz szükséges adatok:

Pécsi Tudományegyetem – INYT
Számlaszám: 10024003-00282716-00000000
Megjegyzés: 150057-530-101 tsz.

A kérelemhez szükséges formanyomtatványt letöltheted innen.

Felülvizsgálati kérelem

Megtekintés

Abban az esetben, ha vizsgád sikertelen, kérheted vizsgadolgozatod megtekintését. A megtekintési kérelmet postai úton vagy telefaxon kell eljuttatnod az ECL Vizsgaközpontba (Pécsi Tudomány Egyetem, ECL Vizsgaközpont 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b., Telefax: 06-72-251-929). Beküldési határidő a vizsgaeredmények internetes közlése utáni tizenötödik nap.

A megtekintés időpontjáról az ECL Vizsgaközpont értesít. A dolgozat csak az ECL Vizsgaközpontban (Pécsi Tudomány Egyetem, ECL Vizsgaközpont 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b. I.emelet) tekinthető meg konzultációval egybekötve. Megtekintésre csak a vizsgázó jogosult, saját megoldásairól kézzel másolatot készíthet. A megtekintési kérelemhez szükséges nyomtatványt letöltheted innen.

Megtekintési kérelem

Megsemmisült vagy elveszett bizonyítványok pótlása

Megsemmisült vagy elveszett államilag elismert bizonyítvány helyett a vizsgázó kezdeményezésére az OH Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ (OH NYAK) hatósági igazolást állít ki. Az eljárás során új nyelvvizsga-bizonyítvány nem kerül kiállításra.

További információ: https://nyak.oh.gov.hu/doc/elveszett.asp

Nemzetközi ECL nyelvvizsga-bizonyítvány elvesztése vagy sérülése esetén másodlatot kérhetsz. A kérelemhez csatolnod kell az eljárási díj befizetéséről szóló igazolást, és postai úton kell eljuttatnod az ECL Vizsgaközpontba (Pécsi Tudomány Egyetem, ECL Vizsgaközpont 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b.). A bizonyítvány pótlásának díja 4.000 - Ft. A befizetési csekket ügyfélszolgálatunkon szerezheted be, a nemzetközi bizonyítvány pótlásához szükséges nyomtatványt letöltheted innen. A díjat banki átutalással is tudod teljesíteni. A banki átutaláshoz szükséges adatok:

Pécsi Tudományegyetem – INYT
Számlaszám: 10024003-00282716-00000000
Megjegyzés: 150057 ECL bizonyítvány pótlása.

Bizonyítvány pótlása

Bizonyítvány csere

Kisebb hibák, hiányosságok esetén igazolást kapsz a javított vagy kiegészített adattal. Nagyobb hibák vagy hiányosságok esetén a bizonyítvány cseréjére kerül sor. Hibás bizonyítványodat abban az esetben tudod kijavíttatni, ha az nem régebben lett kiállítva 1 évnél. Amennyiben a hiba az adatszolgáltatásodból ered a bizonyítvány cseréjének díját ki kell fizetned.

A hatósági igazolás iránti kérelmet közvetlenül az OH NYAK-nak kell benyújtani.

További információ: https://nyak.oh.gov.hu/doc/hibajavit.asp

Hibás adatot tartalmazó ECL nemzetközi vizsgabizonyítvány esetén a Vizsgaközpont új nemzetközi bizonyítványt állít ki. A kérelmet, a díjfizetés igazolását és a hibás bizonyítványt postai úton kell eljuttatnod az ECL Vizsgaközpontba (Pécsi Tudomány Egyetem, ECL Vizsgaközpont 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b.). A bizonyítvány cseréjének díja:

  • az államilag elismert és a nemzetközi bizonyítvány újragyártása esetén: 5.000 Ft
  • csak a nemzetközi bizonyítvány újragyártása esetén: 4.000 Ft

A befizetési csekket ügyfélszolgálatunkon szerezheted be, a bizonyítvány cseréjéhez szükséges nyomtatványt letöltheted innen. A díjat banki átutalással is tudod teljesíteni. A banki átutaláshoz szükséges adatok:

Pécsi Tudományegyetem – INYT
Számlaszám: 10024003-00282716-00000000
Megjegyzés: 1550057 ECL hibás bizonyítvány.

Hibás bizonyítvány cseréje

Honosítás

Olasz és spanyol nyelvből megszerzett ECL nyelvvizsga-bizonyítványod a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület állásfoglalása alapján külön vizsga letétele nélkül honosítható.

A honosításhoz kérelmet kell benyújtanod, és a honosítási díjat befizetned. A kérelemhez mellékelned kell a díj befizetéséről vagy átutalásáról szóló igazolást, és postai úton kell eljuttatnod a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ címére (1054 Budapest, Báthory u. 10. fsz.1.).

További információ a NYAK honlapján. A honosítás díja 10.000.-Ft. A díjat átutalhatod vagy befizetheted csekken. A befizetési csekket ügyfélszolgálatunkon is beszerezheted, a honosítási kérelemhez szükséges nyomtatványt letöltheted innen.

Honosítási kérelem

Kérelem kivételes eljárásra

Fogyatékossággal élő vizsgázóink számára is igyekszünk biztosítani az egyenlő esélyeket. Kérjük, hogy a vizsga jelentkezés határidejéig juttasd el az orvos szakértői vélemény másolatát és az itt letölthető űrlapot vizsgahelyünkre. Az eljárás díjtalan. Utólagosan leadott igazolás alapján nem vehetők igénybe a kedvezmények, ez esetben csak arra van lehetőség, hogy díjmentesen halaszthatsz a következő vizsgaidőszakra.

különleges eljárás

Vizsgaszabályzat

Személyes adatok változása
Név- és lakcímváltozás esetén a vizsgázó köteles haladéktalanul írásban értesíteni a vizsgahelyet.

Különleges körülmények elbírálása
Intézményünk méltányolhat különleges eljárásra vonatkozó kéréseket olyan vizsgázók esetében, akik a nyelvvizsga letételét is érintő időleges vagy tartós egészségkárosodásban szenvednek.
A speciális eljárásokra vonatkozó kérésekkel írásban kell fordulni a Saturnus Nyelviskola vezetőjéhez. A jelentkezési laphoz mellékelni kell az írásos kérelmet és a megfelelő orvosi, pszichológiai vagy egyéb igazolásokat.

Vizsgadíj visszatérítése
A befizetett vizsgadíjat nem tudod visszaigényelni. Nyelvvizsgádat külön kérelemre, halasztási díj ellenében csak a következő vizsgaidőpontra halaszthatod. Komplex vizsgára jelentkezés esetén a szóbeli és az írásbeli vizsgát csak együtt tudod halasztani. Amennyiben a vizsga bármely részén megjelentél, halasztást nem kérhetsz.

Értesítés a vizsga helyszínéről és időpontjáról
Értesítést e-mailben 10 nappal a nyelvvizsgád előtt küldünk. Az értesítés tartalmazza a vizsgázói azonosító számot, a vizsgarészek helyét és időpontját, a használható és tiltott segédeszközök, valamint a személyazonosságod igazolására elfogadott okmányok felsorolását.

Vizsgabiztonsági előírások
Fontos, hogy a nyelvvizsgára hozd magaddal az értesítőd.
Személyazonosságod útlevéllel, jogosítvánnyal, személyi igazolvánnyal vagy más hitelt érdemlő fényképes dokumentummal kell igazolnod. Ennek hiányában biztonsági okok miatt nem vizsgázhatsz. Mobiltelefont, táskát, könyvet, szótárt, jegyzetpapírt, felvevő készüléket vagy bármilyen egyéb nyomtatott, illetve kézzel írott anyagot a nyelvvizsga ideje alatt nem tarthatsz magadnál.

Piszkozati munkádat is a feladatlapokon kell elvégezned. Kék vagy fekete tollal írhatod a feladatlapra végleges válaszaidat, a piszkozathoz ceruzát is használhatsz.
Nem használhatsz javítófolyadékot vagy javítószalagot, ehelyett egy vonallal egyértelműen húzd át azokat a részeket, amelyek nem részei a válaszodnak. Feleletválasztós vagy párosítási feladatoknál, ahol betűvel, számmal vagy X-szel kell jelölni az előre megadott sablonban a megoldást, tilos bármilyen javítás. A jelölés előtt jól gondold át a megoldást, mert ha a jelölésnél tévesztesz, és azt javítod, a javított megoldásod függetlenül attól, hogy helyes vagy helytelen hibának minősül.

Azoknál a hallott- és olvasott szövegértés feladatoknál, ahol nyitott kérdésekre kell válaszolnod az elhangzott, illetve olvasott szöveg alapján, teljes mondatos válasz helyett rövid, néhány szavas, nyelvileg pontos választ adj. Válaszod célirányosan csak arra térjen ki, amire a kérdés vonatkozik, ne tartalmazzon felesleges, a válasz részét nem képező elemeket. Válaszod hibásnak minősül amennyiben olyan elemeket tartalmaz, ami nem része a helyes megoldásnak. Az olvasott szövegértésnél a felesleges elemeket tartalmazó bemásolt szöveg szintén hibás válasznak minősül. Ugyanezek a szabályok érvényesek a kiegészítős, vagy a megkezdett mondat befejezését kérő feladatokra is.

Az írásbeli vizsga befejezése előtt nem hagyhatod el a termet. Ezen szabály alól kivételt képeznek az egészségügyi okok. Ilyen esetekben a vizsgahely egy munkatársának el kell kísérnie.

Vizsgázó késése
Amennyiben az írásbeli vizsgánál az utasítások elmondása közben érkezel meg, még bemehetsz a vizsgaterembe, de a nyelvvizsgád időtartama nem hosszabbítható meg. Az utasítások elhangzása és az írásbeli vizsga megkezdése után már nem léphetsz be a terembe. A hallott szöveg értése feladatnál nem léphetsz be a terembe, amikor a hanganyag lejátszása megkezdődött.

Vizsgával kapcsolatos észrevétel
Amennyiben a vizsgázó kifogással kíván élni a vizsgakörülmények miatt, észrevételét közvetlenül az érintett vizsgarész után kell megtennie. Kifogását a vizsgahely vezetőjének írásban kell átadnia a helyszínen.

Vizsgaeredmény közlése
A vizsgaeredményt a vizsgázói azonosító szám és a születési dátum segítségével honlapunkon is lekérdezheted a vizsga után 30 nappal. Sikeres vizsga esetén a nyelvvizsga-bizonyítványt a vizsgád után 9 héttel átveheted iskolánk ügyfélszolgálatán. Amennyiben jelentkezéskor a bizonyítvány átvételének módjául a postai kézbesítést választottad, bizonyítványod postázzuk az értesítési címre. A postai kézbesítés díját átvételkor kell kifizetned.

A teljes vizsgaszabályzatot letöltheted innen.

Vizsgaszabályzat